Despre noi | Activitate de construcţii | Proiecte infrastucturale | Pieţe internaţionale
Fabricarea şi montarea structurilor metalice | Calitate premiată | Contact asimilare
  Activitâti   În trecut şi Azi   Datele firmei   Strategie   Informaţii   referinţă
 
 
 
  Trecutul...
 

Societatea Kelet-Magyarországi Vízügyi Építő Vállalat (Compania de Construcţii Hidrologice din Estul UNgariei) a fost înfiinţată la 1 iulie 1966.  pe baza ordinului central al Administraţiei Naţionale a Apelor în vederea execuţiei obiectivelor de administrare a apelor privind utilizarea apelor şi înlăturarea pagubelor. Înfiinţarea societăţii a avut loc datorită faptului că societatea  Vízügyi Építő Vállalat, ca unica şi exclusiva instituţie pe ţară în domeniul utilităţilor publice şi în general a sarcinilor privind administrarea, dezvoltarea apelor nu a putut face faţă acestor sarcini în regiunea estică a ţării, regiune bogată în ape. 

Múlt
Múlt
Pe durata celor patru decenii de funcţionare societatea a realizat cu succes angajamentele sale. Ca rezultat al acestora, execuţia obiectivelor de înlăturare a inundaţiilor, apelor de infiltraţie, respectiv de administrare a apelor, şi execuţia utilităţilor publice a localităţilor în porţiunile ţării noastre din partea dinspre est faţă de Dunăre se leagă în primul rând de KEVIEP şi este marcată de activitatea acesteia. 
Aria de activitate a societăţii a avut un trecut de un secol în domeniul administraţiei apelor datorită lucrărilor de amenajare din Valea Tisei, experienţă cumulată ce a indus o dezvoltare rapidă în anii de început din existenţa firmei. Societatea noastră a implementat din 2001 un sistem integrat de management al calităţii MSZ EN ISO 9001:2001 şi un sistem de management al mediului MSZ EN 14001:2005 certificat de  Émi-Tüv Bayern.

Societatea a executat cele mai importante investiţii în domeniul administraţiei apelor din regiune, având o contribuţie majoră la ajungerea din urmă a regiunii din punctul de vedere al dezvoltării
infrastructurii.  Odată cu creşterea obiectivelor finalizate a crescut în continuu de la an la an valoarea activelor societăţii şi numărul angajaţilor, iar majorarea valorii producţiei ce depăşeşte acest ritm de creştere a îmbunătăţit treptat productivitatea.

Întretimp echilibrul degradat al economiei planificate, scăderea cheltuielilor de acumulare, şi organizarea muncii de tip socialist au ocazionat decline temporare periodice în stabilitatea firmei, ceea ce s-a încercat să fie contracarate prin luarea unor măsuri economice, tehnice şi financiare de către conducerea firmei. Acestea au avut ca rezultat noi dezvoltări şi stabilitate. 
O criză asemănătoare a precedat şi reorganizarea din anul 1993. : a scăzut cifra de afaceri şi totodată şi valoarea producţiei, profitul s-a transformat în pierdere şi marea lipsă de capital a dus la apariţia problemelor privind licviditatea.

 
 
  Şi prezentul...
 
1993. a fost anul privatizării. După douăzeci şi trei ani de funcţionare, la 30 septembrie 1993
firma s-a transformat în societate cu răspundere limitată.
Societatea a avut la început un capital propriu de 101 000 mii HUF, din care 59,6% capital
social, iar restul inclus în patrimoniu ca alte pasive faţă de capitalul social. Firma a fost cumpărată de către 144 din angajaţii KEVIEP Kft. în proporţie de 9,8% şi de către KEVIEP INVEST Kft. format din managementul societăţii în proporţie de 90,2% la cursul de 134% a capitalului social.
Múlt
 
Múlt

După privatizare valoarea producţiei proprii a crescut treptat, şi a crescut şi productivitatea întrucât a scăzut numărul angajaţilor.  Firma a primit şansa să execute din ce în ce mai multe obiective în calitate de contractor principal, astfel a obţinut rezultate semnificative nu numai în domeniul construcţiilor, ci şi în alte activităţi industriale. Gama clienţilor (beneficiarilor) ce s-a lărgit treptat a asigurat utilizarea echilibrată a capacităţilor societăţii.  

 

La cumpăna mileniului  KEVIÉP a devenit o afacere profitabilă în mod stabil, cu capital forte. Societatea încearcă să creeze condiţiile unei funcţionări eficiente prin adaptarea dinamică la condiţiile schimbate, făcând eforturi pentru producerea produselor de calitate impecabilă,
moderne şi ieftine. Un instrument indispensabil în acest scop îl constituie dezvoltarea tehnologiei construcţiilor, dezvoltarea tehnică, menţinerea gestiunii optime şi nu în ultimul rând managementul societăţii în spirit de receptivitate.

În afara activităţii sale de bază, în profilul KEVIÉP se găseşte proiectarea şi execuţia sistemelor de protecţia mediului care sunt conforme cu standardele UE.
Ca o tendinţă nouă a pornit execuţia zonelor industriale complete, a clădirilor industriale, centrelor comerciale începând cu alegerea amplasamentului până la finalizare, şi construcţia stabilimentelor sportive şi a halelor multifuncţionale. În cadrul domeniului de activitate lărgit al KEVIÉP din 2004 se regăseşte şi construcţia clădirilor publice şi a caselor de locuit.