Despre noi | Activitate de construcţii | Proiecte infrastucturale | Pieţe internaţionale
Fabricarea şi montarea structurilor metalice | Calitate premiată | Contact asimilare
 
 
 
 
 
  Proiecte de mediu
 

Scopul nostru este de a preîntâmpina orice fel de poluare a mediului prin dezvoltarea continuă a tehnologiei şi prin reducerea cantităţii de deşeuri produse.
Considerăm că avem o sarcină atât cu privire la depozitarea şi tratarea deşeurilor în depozite de deşeuri ecologice conforme cerinţelor Uniunii Europe-ne, realizate pe terenuri alese corespunzător, cât şi cu operarea acestor depozite de deşeuri în mod corespunzător, astfel încât poluarea mediului cu deşeurile generate să se reducă la cel mai scăzut nivel posibil. Am construit astfel de depozite în mai multe oraşe din Ungaria (Gyál, Záhony, Tatabánya, Békéscsaba, Hód-mezővásárhely, Debrecen, Tiszafüred, Berettyóújfalu).
Pentru a localiza poluările apelor de suprafaţă, freatice şi subterane am dezvoltat tehnologia aplicării fantelor de cortina tip MEMBRÁN. Cu această tehnologie specială se poate realiza protecţia puţurilor de captare a apelor subterane, localizarea poluărilor solului, izolarea lucrărilor de terasamente şi subsolului, cât şi consolidarea şi protecţia împotriva înfiltrărilor apei a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor.

 
 
  Alimentare cu apâ
 
În activitatea de pâna acuma, KEVIÉP Kft a rezolvat alimentarea cu apâ potabil sanatoasâ pe reâea la mai bine de 50 de localităâi. In cadrul sistemelor comlexe a realiazat:
  • statii de capatare si statii tratare
  • conducte de aductiune, retele de apâ pentru locuitori si consumatori industriale
  • rezervoare subterane si rezervoare de inalâime

In afara alimentariilor cu apa a localitâţiilor, am realizat si sisteme de alimentare cu apa industriale.

 
 
  Sisteme de retea de canalizare si statii de epurare ape uzate
 
KEVIÉP in ultimii decenii a construitt sute de kilometrii de conducte de canalizare, împreunâ cu statile de epurare aferente. Majoritatea statiilor de epurare functioneazâ in sistem biologic, ceea ce corespunde cerintelor de tehnologii moderne de epurare. In afara sistemelor de retea si statii de epurare ape menajere am realizat si instalatii de tratare si epurare a apelor uzate industriale, ca de exemplu:fabrici de procesare a laptelui, fabrici de prelucrare a metalului etc.
 
 
  Reţele de alimentare cu gaz şi energie
 
Începând cu anul 1993, în cadrul dezvoltării
infrastucturale ale localităţilor, prin realizarea şi extinderea utilităţilor, treptat a apărut pe prim plan programul de alimentare cu gaz metan, proiect în cadrul căreia compania noastră şia asumat un rol important. În cadrul proiectului mai sus amintit, am realizat în mai multe zone şi localităţi din întreaga ţară, conducte de transport al gazului metan din PE - şi oţel, reţele de distribuţie, staţii de predare şi staţii de compresoare.