Magunkról | Magasépítési tevékenység | Infrastrukrális projektek | Nemzetközi kapcsolatok
Acél szerkezetek gyártása és szerelése | Elismert minőség | Kapcsolatfelvétel
  Tevékenységünk   Vállalatirányítási politika   MÚLT ÉS JELEN   CÉGADATOK   STRATÉGIA   KÖZLEMÉNYEK   Referenciák
 
 
 
  A múlt...
 
A Kelet-Magyarországi Vízügyi Építő Vállalat 1966. július 1-jén jött létre az Országos Vízügyi Főigazgatóságközponti utasítása alapján a vizek hasznosítását és kártételeinek elhárítását szolgáló vízgazdálkodási létesítmények kivitelezésére.
A vállalat alapítására azért került sor, mert a Vízügyi Építő Vállalat, mint a közművesítés és általában a vízgazdálkodási fejlesztési feladatok egyetlen és kizárólagos országos illetőségű intézménye, az ország egyébként vizekben gazdag keleti felében ezt a feladatot már nem tudta ellátni.
Múlt
Múlt
Fennállásának több mint öt évtizede során a vállalat sikeresen teljesítette vállalásait. Ennek eredményeként az egyes ár-, és belvizes, valamint vízhasznosítási létesítmények, illetve a települések közművesítésének kivitelezése hazánk Dunától keletre eső területein elsősorban a KEVIÉP nevéhez fűződik és annak tevékenységével fémjeleződik.
A vállalat működési területének a Tisza-völgy rendezési munkálatai miatt évszázados vízügyi múltja volt, amely felhalmozott tapasztalat a kezdeti években gyors fejlődést indukált a cég életében.
A vállalat hajtotta végre a térség legjelentősebb vízügyi beruházásait, nagyban hozzájárulva az elmaradott régió infrastrukturális felzárkózásához. Az elkészült létesítmények számának növekedésével évről évre folyamatosan nőtt a vállalat eszközértéke és a foglalkoztatottak létszáma, az ezt az ütemet meghaladó mértékű termelési érték növekedés pedig fokozatosan javította a termelékenységet.

Időközben a tervgazdaság romló egyensúlya, a felhalmozási kiadások csökkenése, valamint a szocialista típusú munkaszervezés periodikus hullámvölgyet okoztak a vállalat stabilitásában, amelyeket a vezetés gazdasági, műszaki és pénzügyi intézkedésekkel próbált kiegyensúlyozni. Ezek újabb fellendülést és stabilizációt eredményeztek.
Az 1993. évi átalakulást is hasonló válság előzte meg: visszaesett az árbevétel és ezzel együtt a termelési érték is, a nyereségből veszteség lett és a nagyfokú tőkehiány likviditási gondokat okozott.

 
 
  És a jelen...
 
1993. a privatizáció éve lett. Huszonhét évi működés után, 1993. szeptember 30-án a cég korlátolt felelősségű társasággá alakult.
A társaság 101 000 ezer Ft saját tőkével indult, melynek 59,6%-a törzstőkére, a maradék pedig törzstőkén felüli vagyonra lett elszámolva. A társaságot a törzstőke 134%-os árfolyamán 9,8%-ban a KEVIÉP Kft. 144 dolgozója és 90,2%-os arányban a társaság menedzsmentjéből alakult KEVIÉP INVEST Kft. vette meg.
Múlt
 
Múlt
A privatizációt követően fokozatosan bővült a saját termelés értéke, s mivel a foglalkoztatottak létszáma csökkent, nőtt a termelékenység is.
A cég egyre több létesítmény fővállalkozásban történő megvalósítására kapott megbízást, így már nemcsak az építőipari, hanem egyéb ipari tevékenységben is jelentős eredményeket értel. A fokozatosan szélesedő vevőkör biztosította a társaság kapacitásainak egyenletes kitöltését.
 
Az ezredfordulóra a KEVIÉP tőkeerős, stabilan nyereséges vállalkozássá vált. A további eredményes működés feltételeit a megváltozott körülményekhez való rugalmas alkalmazkodással próbálja megteremteni, törekedve a minőségileg kifogástalan, korszerű és olcsó termékek előállítására. Ennek elengedhetetlen eszköze az építésitechnológia fejlesztése, a műszaki fejlesztés, az optimális gazdálkodás fenntartása és nem utolsó sorban a társaság nyitott szellemű menedzselése.
Alaptevékenységén túl a KEVIÉP profiljában megtalálható az EU szabványoknak megfelelő környezetvédelmi rendszerek tervezése és megvalósítása.
Új irányvonalként elindult a komplett gyártelepek, ipari épületek, kereskedelmi központok kivitelezése a terület-kiválasztástól egészen a megvalósításig, valamint sportlétesítmények és multifunkcionális csarnokok építése. 2004-től középületek és lakóházak kivitelezése is helyet kapott a KEVIÉP kibővült tevékenységében.