Magunkról | Magasépítési tevékenység | Infrastrukrális projektek | Nemzetközi kapcsolatok
Acél szerkezetek gyártása és szerelése | Elismert minőség | Kapcsolatfelvétel
 
 
 
 
 
  Környezetvédelmi létesítmények
 

Célunk, hogy folyamatosan fejlesztett technológiáival megelőzzük a környezetszennyezést, és csökkentsük a hulladékkibocsátást.
Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a hulladékok elhelyezésére, ártalmatlanítására olyan korszerű, európai normák szerinti hulladéklerakókat építsünk, melyek megfelelő helykiválasztással, korszerű műszaki kialakítással, illetve gazdaságos üzemeltetéssel az elérhető minimumra csökkentik a keletkező hulladékok által okozott környezetterhelést. Magyarország több nagyvárosában (Gyál, Záhony, Tatabánya, Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Debrecen, Tiszafüred, Berettyóújfalu) építettünk ilyen hulladéklerakó- és kezelőművet.
A talaj-, a felszíni, illetve a felszín alatti vizek szennyezésének lokalizációjára fejlesztettük ki a MEMBRÁN résfüggöny építési technológiát. E speciális módszerrel megoldható a víztermelő kutak védelme, a talajszennyezés lokalizációja, a földmű és altalaj lezárása, valamint az árvízvédelmi töltések átszivárgás elleni védelme.

 
 
  Vízellátás
 
A KEVIÉP eddigi működése során több mint 50 település egészséges vezetékes ivóvízzel történő ellátását oldotta meg. A komplex vízellátó rendszereken belül:
  • vízkivételi és tisztítóművek
  • távvezetékek, lakossági és ipari elosztóvezetékek
  • magas és mélytározók épültek.

A lakossági vízellátáson túl számos ipari vízellátó létesítményt valósítottunk meg.

 
 
  Szennyvízelvezető és tisztító berendezések
 
A KEVIÉP az elmúlt évtizedekben sok száz kilométer szennyvízcsatornát épített meg az ezekhez kapcsolódó tisztítóművekkel együtt. A tisztítóművek nagy többsége biológiai rendszerű, amely megfelel a korszerű tisztítási technológia követelményeinek.
A kommunális szennyvízelvezetés és tisztításon túl számos ipari üzem szennyvíztisztítását szolgáló művet építettünk meg, pl: tejipar, fémipari üzemek, stb.
 
 
  Gáz- és energiaellátó rendszerek
 
A települések közműfejlesztési programjában 1993-tól fokozottan került előtérbe a földgázprogram megvalósítása, melyben cégünk jelentős szerepet vállalt. A program során az ország számos térségében és településén építettünk acél- és KPE gáznyomóvezetéket, belterületi elosztóhálózatot, gázátadó- és kompresszorállomást.